Meer dialoog in 2013

Steeds meer mensen beseffen dat samenwerking begint met werkelijk naar elkaar luisteren.

Werkelijk luisteren naar wat de ander te zeggen heeft, is een actief gebeuren. Het vraagt om op een andere manier om te gaan  met de eigen, veelal leidende, gedachten en het vraagt om een andere attitude ten opzichte van de ander.

Verschillen in meningen en ervaringen zijn uitgangspunt voor verkennen en verdiepen, in plaats van redenen om de ander te overtuigen. Het resultaat is een écht gesprek waarin ieders inbreng ertoe doet. Om van daaruit gezamenlijk in actie te komen. Met ieders instemming.

Dialoog leren is een kwestie van doen en de meerwaarde ervaren zowel privé als professioneel.