Interview Baukje

‘Aandacht voor familie’
“Gezin en familie vormen je en lopen in mindere en sterkere mate als een rode draad door je leven. In elke levensfase kan familie verschillend beleefd worden, dertigers kijken anders naar hun achtergrond dan bijvoorbeeld vijftigers.” Baukje is benieuwd naar verschillen in beleving en ziet ernaar uit hier met anderen over uit te wisselen. Als ik aangeef dat het een persoonlijk onderwerp is vertelt ze dat deelnemers uiteraard zelf kunnen kiezen voor de mate waarin ze open willen zijn en ze vertrouwt erop dat men voldoende veiligheid zal voelen omdat de groep niet te groot zal zijn.

Waarom doe je mee aan de week van de dialoog? ’ Lees meer>
Baukje legt uit: “Het dialooggesprek is een aanzet tot ontmoeting, een mogelijkheid elkaar te inspireren. Daar wil ik graag aan bijdragen. Het is wezenlijk voor mensen dat ze elkaar ontmoeten. Het uitwisselen over een onderwerp is zeer boeiend en de mogelijkheid bestaat dat je verrast wordt en op een nieuwe manier naar dingen gaat kijken. Om dit duidelijker te maken haalt zij een stukje tekst aan van Martin Buber: ‘Als wij onderweg een mens tegenkomen die, ook onderweg, ons tegemoet kwam, dan kennen wij slechts ons stuk van de weg, niet het zijne: het zijne beleven wij slechts in de ontmoeting.
Zij licht toe: Omdat het dialogisch gesprek een sterk gestructureerde vorm van uitwisselen is, die ook nog vertraagd is, wordt je er als het ware toe gezet je eigen antwoord, het antwoord dat je in allerlei andere vormen van gesprek al klaar hebt, te parkeren en met aandacht te luisteren naar wat de ander te vertellen heeft. Je wordt uitgenodigd binnen te laten komen vanuit welke achtergrond de ander vertelt, waardoor begrip ontstaat voor wat verteld wordt. Zo krijgt ook het oordeel of vooroordeel dat mensen zo snel klaar hebben veel minder ruimte. Het raakvlak ontstaat als je open staat, onze samenleving is erbij gebaat dat mensen meer in dialoog kunnen blijven en zich niet afsluiten voor elkaar. Mensen die open staan kunnen veranderen, en het leven vraagt voortdurend verandering, beweging.”

Wanneer is een dialoog geslaagd?
Baukje geeft aan: “In het kader van de Week van de Dialoog is een dialoog geslaagd als mensen de mogelijkheid krijgen en nemen om over een onderwerp iets te zeggen in vrijheid.” Uiteraard hoopt zij dat er tijdens de twee avonden die zij organiseert over dit onderwerp, daarnaast sprake is van ontmoeting, dat zij komt tot nieuwe inzichten en verrast zal worden. Maar zij benadrukt dat dit soms ook pas later gebeurt, nadenkend over het gesprek. “Je kunt de condities creëren voor ontmoeting, maar je kunt niets afdwingen”.

Je bent van harte welkom! De toegang is gratis. Wel graag even aanmelden.

Mariska van Doorn

Geplaatst in Uncategorized.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *