Week van de dialoog 2014

eel je ideeën en dromen in de Hengelose Week van de dialoog!

Van 12 tot en met 19 november werd er in ruim 100 plaatsen in Nederland een Dag/Week van de Dialoog georganiseerd.

In Hengelo kan worden deelgenomen aan een  dialoog op 24 november in de AyaSofiya moskee.  Bekijk het hier>

Dialogen zijn open gesprekken onder leiding van een getrainde gespreksleider waaraan 4 à 8 mensen deelnemen. Het gaat om ontmoeten, en kennisnemen van elkaars gedachten en ervaringen. In vier rondes wordt stilgestaan bij het onderwerp. Een dialoog duurt maximaal 2 uur.

 

 

Volg Hengelo in Dialoog op twitter of word vriend op facebook.


Nederland in dialoog

Onder de vlag van Nederland in dialoog wordt ieder jaar de Dag/Week van de Dialoog georganiseerd.

Herman Wijffels zegt over dialoog: “Veel meer dan via discussie en debat, waar veelal het eigen gelijk voorop staat, kan met dialoog gewerkt worden aan gedeelde opvattingen en draagvlak voor de grote maatschappelijke veranderingen die nu aan de orde zijn.”